Regulamin 15.06.2024

REGULAMIN “BIEGÓW W ROGOŹNIKU”             

 15 CZERWCA 2024R.

I ORGANIZATOR, PATRONATY, PARTNERZY

 1. Organizatorem zawodów jest „Fundacja z Pomocą Przyjaciół”, 42-582 Rogoźnik, Szkolna 10
 2. Zawody odbywają się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bobrowniki, Pani Małgorzaty Bednarek.
 3. Partnerem zawodów jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.
 4. Partnerem zawodów jest Urząd Gminy Bobrowniki.
 5. Zawody odbywają się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Będzińskiego, Pana Sebastiana Szaleńca
 6. Administratorem danych osobowych jest „Fundacja z Pomocą Przyjaciół”, ul. Szkolna 10, 42-582 Rogoźnik, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Pitasa.

II TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW, DYSTANSE, ZASADY COVID-19

 1. Termin zawodów: 15 czerwca 2024r. (sobota)
 2. Miejsce zawodów (biuro/start/meta): Amfiteatr w Rogoźniku, ul. Modrzewiowa 1; 42-582 Rogoźnik; woj. Śląskie
 3. Dystanse podczas „Biegów w Rogoźniku 2024”                                                                                                                                             – IV Ultra Rogo Hero (URH) – dystans około 104 km, start o godz. 4:00                                                                                       – VIII Maraton 7 Jezior (M7J) – dystans około 43 km, start o godz. 14:00                                                                                          – IX Półmaraton Dorotki z Plusem (PD+) – dystans około 30 km, start o godz. 15:00                                                                    – X Rogocross (RC) – dystans około 11 km, start o godz. 16:00 (na tym dystansie istnieje  możliwość udziału zawodników Nordic Walking)                                                                                                                                                                             -IV MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  – bieg i Nordic Walking; dystans 11km (po trasie Rogocross 11km)                                                                                                                                                                                 -Biegi dla dzieci i młodzieży, start o godz.13:00                                                                                                                                        Kategorie wiekowe i dystanse biegów dla dzieci i młodzieży:                                                                                                                     – bieg „Malucha” – „zerówka” i młodsi – dystans około  150m                                                                                                           – biegi dla dzieci – klasy I-III – dystans około 520m                                                                                                                             – biegi dla dzieci – klasy IV-VI – dystans około 750m                                                                                                                           – biegi dla młodzieży – klasy VII i starsi do wieku 18 lat – dystans około 750m

Dzieci i młodzież chcące wziąć udział w „Biegach w Rogoźniku 2024” muszą stawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem prawnym.

Zapisy dzieci i młodzieży prowadzone będą wyłącznie przez stronę internetową „Biegów w Rogoźniku” www.biegiwrogozniku.pl  do dnia 08 czerwca 2024r.

 1. Zasady COVID-19 – ze względu na trudny do przewidzenia scenariusz rozwoju pandemii Coronavirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów, także po rozpoczęciu zapisów na biegi. Zmiany zostaną wprowadzone w sytuacji, kiedy pierwotnie planowany przebieg zawodów będzie niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na obowiązujące przepisy.

III   ZGŁOSZENIA, OPŁATY, NUMER KONTA (NOWY!), LIMITY MIEJSC

 1. Zapisy na wszystkie biegi rozpoczynają się w czwartek 30.11.2023r. o godz.19:00
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie biegiwrogozniku.pl w zakładce „ZAPISY”
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 08.06.2024r. lub do osiągnięcia limitu miejsc.
 1. Limity miejsc:

– Rogocross 11km (w tym Nordic Walking) – 250 osób

– Maraton 7 Jezior 43km, Półmaraton Dorotki z Plusem 30km – po 200 osób dla każdego  z biegów

– Ultra Rogo Hero 104km – 150 osób

 1. Opłaty startowe:

– w okresie 30.11.2023r.-31.12.2023r. opłaty startowe wynoszą:

ᵒ Ultra Rogo Hero – 100 PLN

ᵒ Maraton 7 Jezior, Półmaraton Dorotki z Plusem – 75 PLN

ᵒ Rogocross – 50 PLN

ᵒ Biegi dla dzieci – 20 PLN

– w okresie 01.01.2024r.-15.06.2024r. (lub do wyczerpania limitu miejsc) opłaty

startowe wynoszą:

ᵒ Ultra Rogo Hero – 150 PLN

ᵒ Maraton 7 Jezior, Półmaraton Dorotki z Plusem – 100 PLN

ᵒ Rogocross – 75 PLN

ᵒ Biegi dla dzieci – 30 PLN

 1. Za prawidłowe zgłoszenie uznawane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora oraz wniesienie opłaty startowej. Opłata startowa jest nieważna, jeśli została wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takim przypadku opłata zostanie zwrócona po potrąceniu opłaty manipulacyjnej za przelew, zgodnie z taryfą banku.
 2. Po prawidłowym zgłoszeniu obok nazwiska na liście startowej pojawi się słowo TAK.
 3. W przypadku odwołania zawodów z powodów niezależnych od organizatora (np. Covid-19) opłata startowa będzie zwracana w 100%!
 4. Do dnia 01.06.2024r. istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. Za czynność tę Organizator biegu nie będzie pobierał żadnej opłaty. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia pakietu na innego zawodnika, a opłata nie będzie zwracana rezygnującym ze startu.
 5. Z opłaty startowej na wszystkie biegi zwolnieni są zawodnicy, którzy w poprzedniej edycji „Biegów w Rogoźniku 2023” zajęli I,II bądź III miejsce w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.
 6. Opłatę startową należy wnieść na konto „Fundacji z Pomocą Przyjaciół”, na rachunek bankowy fundacji (UWAGA!!!, ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO) lub za pomocą szybkiej płatności.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

NEST BANK, nr rachunku 17 2530 0008 2100 1079 4968 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

 1. W przypadku jednorazowej wpłaty za kilku zawodników prosimy wpłacającego o wysłanie wiadomości e-mail na biuro@biegiwrogozniku.pl, ze specyfikacją płatności zawierającą imiona, nazwiska i dystanse opłaconych zawodników.
 2. Termin wniesienia opłaty wynosi 5 dni od dnia zapisu. Po tym okresie Organizator ma prawo skreślenia zawodnika z listy uczestników.
 3. W opłatę startową za Maraton 7 Jezior, Rogocross, Półmaraton Dorotki z Plusem oraz Ultra Rogo Hero wliczona jest opłata w wysokości 1, 00 zł za kupon w loterii przeprowadzonej po zakończeniu zawodów – po dekoracji wszystkich dystansów około godziny 20:30.

 

IV BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT

 1. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów – Amfiteatr w Parku w Rogoźniku ul. Modrzewiowa 1, w dniu zawodów od godziny 11:00 do godziny 15:30, ale nie później niż na 30 minut przed startem danego biegu.
 2. Wyjątek stanowi Ultra Rogo Hero, dla którego biuro zawodów będzie otwarte w piątek 14.06.2024r. od 17:00-22:00 oraz w sobotę 15.06.2024r. od 3.00-3.45.
 3. Organizator zapewnia depozyt. Depozyt będzie dozorowany, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Depozyty będą zwracane po okazaniu numeru startowego.

 

V  KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:                                                                                                                                – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – OPEN                                                                                                                            – klasyfikacja dla najlepszej zawodniczki i zawodnika  mieszkańca Gminy Bobrowniki                                  –                           – klasyfikacje w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

ᵒ 18 lat – 29 lat

ᵒ 30 lat – 39 lat

ᵒ 40 lat – 49 lat

ᵒ 50 lat i starsi

 1. O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje data urodzin w dniu biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. Dotyczy to przede wszystkim kategorii 60+.  Zostanie ona utworzona wyłącznie w przypadku zapisania się na poszczególne biegi co najmniej 5 zawodników w tworzonej kategorii.

VI KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 1. W klasyfikacji drużynowej nagradzane będą 3 najlepsze zespoły.
 2. Drużynę zgłasza KAPITAN DRUŻYNY poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@biegiwrogozniku.pl ; wiadomość powinna zawierać nazwę drużyny oraz imię i nazwisko kapitana drużyny; nie ma potrzeby podawania członków drużyny! System komputerowy sam odnajdzie zawodników na podstawie nazwy drużyny.
 3. Każdy członek drużyny jest zobowiązany do podania nazwy drużyny w formularzu zapisów; nazwa musi być identyczna jak w zgłoszeniu kapitana drużyny (polskie znaki, spacje, literówki itp.); błędne wpisanie nazwy drużyny będzie skutkować pominięciem zawodnika przy wyliczaniu klasyfikacji końcowej;
 4. Nazwę drużyny będzie można dopisać lub zmodyfikować do dnia 01.06.2024r.
 5. Drużyna musi się składać z co najmniej 5 osób.
 6. Do klasyfikacji drużynowej będą zaliczone wszystkie dystanse „Biegów w Rogoźniku 2024”, tj. Ultra Rogo Hero104km, Maraton 7 Jezior43km, Półmaraton Dorotki z Plusem 30km, Rogocross11km.
 7. Aby drużyna została sklasyfikowana, zawodnicy z jednej drużyny muszą wziąć udział w co najmniej dwóch z czterech wymienionych powyżej biegów.
 8. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych przez członków drużyny.
 9. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN mężczyzn i kobiet.
 10. Zwycięzcą zostanie drużyna, która uzyska NAJMNIEJSZĄ!!! ilość punktów.
 11. Za pierwsze miejsce uzyskuje się 1 pkt, za 10 miejsce 10pkt, a za 67 miejsce 67pktów itd.
 12. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedną drużynę o kolejności zdecydują wyższe miejsca w klasyfikacji indywidualnej członków drużyny.
 13. Jeśli miejsca 5 najszybszych zawodników nadal nie rozstrzygają o kolejności, to pod uwagę są brani kolejni zawodnicy z danej drużyny.

Gdy drużyna posiada tylko 5 zawodników, to w takim przypadku przegrywa.

 

 1. Przykład:

„Drużyna A” występuje w składzie 3 kobiety + 2 mężczyzn.

Kobiety  zajmują odpowiednio 4 miejsce w Rogocross, 6 miejsce w Maratonie 7 Jezior, 1 miejsce w Ultra Rogo Hero;

Mężczyźni zajmują 3 miejsce w Półmaratonie Dorotki z Plusem, 1 miejsce w Ultra Rogo Hero.

Drużyna zdobywa 15 punktów.

          

             „Drużyna B” występuje w składzie 4 kobiety + 1 mężczyzna.

Kobiety zajmują odpowiednio 1 miejsce w Rogocross, 3 miejsce w Półmaratonie Dorotki z Plusem, 4 miejsce w                                              Maratonie 7 Jezior, 2 miejsce w Ultra Rogo Hero;

Mężczyzna zajmuje 3 miejsce w Maratonie 7 Jezior.

Drużyna zdobywa 13 punktów

 

             Wygrywa „Drużyna B”, gdyż ma mniejszą ilość punktów.

 

VII   „IV MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH”

 1. Organizatorem „IV MISTRZOSTW POLSKI FARMACEUTÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH” (zwanym dalej BIEGIEM FARMACEUTÓW) jest Fundacja z Pomocą Przyjaciół, a współorganizatorem jest Śląska Izba Aptekarska.
 2. BIEG FARMACEUTÓW oraz przemarsz Nordic Walking odbędzie się na dystansie 11km po trasie biegu X ROGOCROSS 11km (trasa o charakterze trailowym).
 3. Do startu w BIEGU FARMACEUTÓW uprawnieni są Farmaceuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu (numer jest wymagany w formularzu zgłoszeniowym), będący członkami dowolnej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
 4. Zapisy na BIEG FARMACEUTÓW są możliwe przez formularz zapisów zamieszczony na stronie Organizatora (www.biegiwrogozniku.pl).

Każdy Farmaceuta podczas zapisów jest zobowiązany do podania nazwy Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz numeru Prawa Wykonywania Zawodu, po którym to numerze uczestnicy BIEGU FARMACEUTÓW będą identyfikowani.

 1. Uczestnicy BIEGU FARMACEUTÓW będą startować wspólnie z zawodnikami X ROGOCROSSU.
 2. Uczestnicy BIEGU FARMACEUTÓW będą sklasyfikowani w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn. Dla miejsc I,II,III przewidziane są nagrody i puchary.
 3. Wszyscy zawodnicy BIEGU FARMACEUTÓW otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 4. Uczestnicy BIEGU FARMACEUTÓW będą ujęci w klasyfikacji X ROGOCROSSU.
 5. Opłata za BIEG FARMACEUTÓW zostaje ustalona na 50 PLN od uczestnika.
 6. Farmaceuci mogą wziąć także udział w pozostałych biegach odbywających się w dniu 15 czerwca 2024r. Są to PÓŁMARTON DOROTKI Z PLUSEM 31KM, MARATON 7 JEZIOR 43KM oraz ULTRA ROGO HERO 104KM.

Dla wymienionych biegów będzie prowadzona klasyfikacji OPEN Farmaceutów (kobiet i mężczyzn), ale już bez rangi mistrzowskiej. Dla zwycięzców przewidziane są puchary.

Opłaty na pozostałe dystanse zgodnie z cennikiem zamieszczonym w pkt III par.5 regulaminu.

 

 

VIII UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu w „Biegach w Rogoźniku 2024” mają osoby, które do dnia 15 czerwca 2024r. ukończą 18 lat. Osoby, które do tego dnia nie ukończą 18 roku życia mogą wystartować w zawodach pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie w Biurze Zawodów podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia i o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Zawodnicy „Biegów w Rogoźniku 2024” biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
 4. W miejscach o dopuszczonym ruchu drogowym zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego w tym przepisy Prawa o ruchu drogowym.
 5. Do uczestnictwa w „Biegach w Rogoźniku 2024” dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach sportowych.
 6. Uczestnicy zawodów akceptują niniejszy Regulaminu oraz przepisy PZLA i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniania wizerunku przez Organizatora biegu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „Biegów w Rogoźniku 2024”, w tym na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat „Biegów w Rogoźniku 2024”.
 9. We wszystkich biegach zabrania się udziału osób towarzyszących, poruszających się obok zawodników na rowerach, rolkach, hulajnogach itp.
 10. Każdy z uczestników „Biegów w Rogoźniku 2024” otrzyma (wykonany ręcznie) pamiątkowy medal za uczestnictwo, numer z chipem do pomiaru czasu, pakiet, posiłek regeneracyjny na trasie i na mecie.
 11. Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej biegiwrogozniku.pl , a także online na stronie firmy mierzącej czas www.raatiming.pl

 

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej lub przypięte do pasa na numer. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością zawodnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
 7. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.
 8. Organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika z powodu skracania trasy i niesportowego zachowania.
 9. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo: biuro@biegiwrogozniku.pl
 12. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
 13. Reklamacje dotyczące opłat startowych, zwrotów, poprawności zapisów, organizacji i realizacji Zawodów należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

 

 

X SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA BIEGÓW

 1. X ROGOCROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

start biegu – 15.06.2024r. godzina 16.00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku                                                                                    – długość trasy – około 11 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu; trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminie Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku                                                                                                                   –  trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu. W tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego

-zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 18.00 są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu; chip do pomiaru umieszczony będzie w numerze startowym

– na trasie biegu uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób  wyznaczonych przez organizatora

-ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

-na trasie przewidziany jest jeden punkt odżywczy

limit zawodników wynosi 250 osób

 

 

 1. IX PÓŁMARATON DOROTKI Z PLUSEM

start biegu – 15.06.2024r. godzina 15:00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku                                                                                    – długość trasy: około 30 km (bieg przełajowy o charakterze górskim); trasa bez atestu                                                                     – trasa biegu poprowadzona jest ścieżkami leśnymi i polnymi                                                                                                                  – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach biegaczy obowiązują zasady ruchu drogowego                                                                                                                                                                                    – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godziny;

– wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 20:00 są zobowiązani do

przerwania biegu i zejścia z trasy oraz do poinformowania o tym fakcie Organizatora

– zawodników obowiązuje limit czasowy na 21 km trasy (punkt odżywczy na Górze Dorotka, który wynosi 3h15minut (do godziny 18:15)                                                                                                                                                                                                       – zawodnicy którzy nie opuszczą punktu w wyznaczonym czasie są zobowiązane do przerwania

biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu

– wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu

– uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób wyznaczonych przez

organizatora

– ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych

– zawodnicy mają obowiązek posiadania kubeczków wielokrotnego użycia

– na trasie przewidziane są dwa punkty odżywcze: 11km (stadion w Dąbiu) i 21km (Góra Dorotka)

– w przypadku wysokich temperatur przewidziane są dodatkowe punkty z wodą

limit zawodników wynosi 200 osób  

 

 1. VIII MARATON 7 JEZIOR

start biegu – 15.06.2024 r. godzina 14:00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku                                                                                   długość trasy – około 43 km (bieg przełajowy); trasa bez atestu                                                                                                             – trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Gminy Świerklaniec, Gminie Bobrowniki i terenie Parku w Rogoźniku                                                                                                                                                                                               – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego                                                                                                                                                               – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 6 godzin; zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.20:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy oraz poinformowaniu o tym fakcie Organizatora                           – zawodników obowiązują limity czasowe na 26 km trasy (pomiar czasu w Miasteczku Śląskim); limit wynosi 3h30min (do godz.17.30); zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu                                                                                                          – wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu                                                    – uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora                        – ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych                                                               – zawodnicy mają obowiązek posiadania kubeczków wielokrotnego użycia                                                                                          – na trasie przewidziane są cztery punkty odżywcze: 8km (Siemonia las), 16,5km (Świerklaniec Bizja), 26km (Miasteczko Śl. Orlen), 32km (Świerklaniec DK 78).                                                                                                                                                                   – w przypadku wysokich temperatur przewidziane są dodatkowe punkty z wodą

limit zawodników wynosi 200 osób

 

                4. IV ULTRA ROGO HERO                                                                                                     

start biegu – 15.06.2024r. godzina 4:00 w Amfiteatrze w Parku w Rogoźniku                                                                                     długość trasy – około 104 km (bieg przełajowy, jedna pętla); trasa bez atestu                                                                                  – trasa biegu poprowadzona jest po lasach Nadleśnictwa Świerklaniec, Nadleśnictwa Koszęcin, Nadleśnictwa Siewierz, Gminy Świerklaniec, Gminy Bobrowniki, Gminy Psary, miasta Będzin (Grodziec), miasta Wojkowice (Skrzynówek) i terenie Parku w Rogoźniku                                                                                                                                                                                               – trasa biegu w kilku miejscach przecina drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu; w tych miejscach zawodników obowiązują zasady ruchu drogowego                                                                                                                                                              – zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 18 godzin; wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.22:00, zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i poinformowaniu o tym fakcie Organizatora                – zawodników obowiązują limity czasowe na trasie:

52 km trasy ( przepak i punkt odżywczy w miejscowości Strąków);

limit wynosi tam 8 godzin (do godz.12.00);

72 km trasy (punkt odżywczy Przeczyce – MarinaSurf);

limit wynosi 13 godzin (do godziny 17:00);

– zawodnicy, którzy nie dotrą do punktów w wyznaczonym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy; organizator zapewnia transport na metę osób spoza limitu                                                                                                                     – zaproponowane limity dają realną szansę ukończenia zawodów do godziny 22.00                                                                           – na 52 km trasy (Strąków) przewidziany jest przepak;                                                                                                                                – przepak będzie można oddać w biurze zawodów do momentu startu zawodów;                                                                              – odbiór przepaku będzie możliwy po powrocie wolontariuszy z punktu Strąków do biura zawodów, po okazaniu numeru startowego                                                                                                                                                                                                             – wyniki i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu                                                  – uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora                                                                                                                                                                                                                                                       – ze względu na trudny charakter trasy zaleca się używania obuwia do biegów terenowych                                                              – zawodnicy mają obowiązek posiadania kubeczków wielokrotnego użycia

-wyposażenie obowiązkowe:                                                                                                                   

ᵒ plecak biegowy lub nerka biegowa mieszcząca sprzęt

ᵒ pojemnik lub bukłak na napoje (minimum 1 litr)

ᵒ naładowany i włączony telefon komórkowy

ᵒ urządzenie GPS z wgraną trasą biegu (zegarek lub telefon)

ᵒ folia NRC

ᵒ dokument potwierdzający tożsamość (może być aplikacja mObywatel)

ᵒ kubek na napoje wielokrotnego użytku

-wyposażenie zalecane:

ᵒ kije trekkingowe

ᵒ czapka lub chusta wielofunkcyjna typu Buff

ᵒ latarka (sugerujemy zabranie latarki z przepaku na 52 km)

– na trasie przewidziane jest 6 punktów odżywczych: 15,5km (Świerklaniec Bizja), 30km (Kalety Zielona most), 52 km (przepak Strąków), 72km (Przeczyce MarinaSurf), 83km (Dąbie stadion), 93km (Góra Dorotka)

– w przypadku wysokiej temperatury przewidziane są dodatkowe punkty z wodą

limit zawodników wynosi 150 osób

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.